કોલકતા: નિર્માણાધીન પુલનો 150 મીટર જેટલો ભાગ તૂટી પડ્યો - Sandesh
  • Home
  • Videos
  • કોલકતા: નિર્માણાધીન પુલનો 150 મીટર જેટલો ભાગ તૂટી પડ્યો

કોલકતા: નિર્માણાધીન પુલનો 150 મીટર જેટલો ભાગ તૂટી પડ્યો

 | 4:08 pm IST

10 મજૂરોના મોત થયા છે. જ્યારે 150થી વધારે લોકો ફસાયા હોવાની આંશકા છે.