મધ્યપ્રદેશ: યુવકને ટ્રેનની બારી સાથે બાંધીને માર માર્યો - Sandesh
  • Home
  • Videos
  • મધ્યપ્રદેશ: યુવકને ટ્રેનની બારી સાથે બાંધીને માર માર્યો

મધ્યપ્રદેશ: યુવકને ટ્રેનની બારી સાથે બાંધીને માર માર્યો

 | 2:01 pm IST

આ યુવકનું નામ સુમિત છે. સુમિતનો વાંક માત્ર એટલો જ હતો કે, તેણે પાણીની બોટલને મોંએ લગાડીને પાણી પીધું.