વલસાડ : પૂરના ધસમસતા પ્રવાહમાં ફસાઈ ટ્રક, ડ્રાઈવરે કર્યું કંઈક એવું કે... - Sandesh
  • Home
  • Videos
  • વલસાડ : પૂરના ધસમસતા પ્રવાહમાં ફસાઈ ટ્રક, ડ્રાઈવરે કર્યું કંઈક એવું કે…

વલસાડ : પૂરના ધસમસતા પ્રવાહમાં ફસાઈ ટ્રક, ડ્રાઈવરે કર્યું કંઈક એવું કે…

 | 4:36 pm IST