people-come-from-far-away-to-see-a-strange-power-poll-see-this-video
  • Home
  • Featured
  • એક વિચિત્ર વિજળીનો પોલ જેને જોવા દૂરથી લોકો આવે છે, તમે પણ જૂઓ આ વીડિયો

એક વિચિત્ર વિજળીનો પોલ જેને જોવા દૂરથી લોકો આવે છે, તમે પણ જૂઓ આ વીડિયો

 | 2:24 pm IST

ગોંડલ વિરપુર હાઈવે પર ચોરડીગામ આવેલ છે. ત્યાં રોડ પર ખેતરમાં આ વીજળીનો પોલ આવેલો છે. દૂરથી જે બાજૂએ જૂઓ આ પોલ વળેલો દેખાય છે. સામેથી જૂઓ તો સીધો દેખાય છે. વૈજ્ઞાનિકો સહિતના અનેક લોકો કૌતુક જૂવા અહી દૂર દૂરથી આવે છે. ખરેખર શુ રહસ્ય છે તે આજ સુધી જાણી શકાયુ નથી. તો તમે પણ જૂઓ આ કૌતુકને અમારી સાથે.