180X600.jpg
Jul 27,2016 07:19:18 AM IST
 

સંતાની નવી હેલ્લો ટ્યુન

Apr 18, 2013 12:56 Entertainment >
 
comment     E-Mail     Print    
 
Viewed: 10556
Rate: 4.3
Rating:
Bookmark The Article

સંતા : મેં તારો મોબાઈલ કેટલીવાર લગાડ્યો પણ તે સ્વીચ ઓફ બોલે છે.
બંતા : નહિ પાપે, તે તો મારી નવી હેલ્લો ટ્યુન છે.
દીકરીએ કઈક બનીને દેખાડ્યું  
દીકરીએ કઈક બનીને દેખાડ્યું...
 
 
પત્નીને કે ‘બેગમ’  
પત્નીને કે ‘બેગમ’...
 
 
લાંબી ઉમરનો કીમિયો  
લાંબી ઉમરનો કીમિયો...
 
Share This