ભરૂચમાં પાટા ઉપરથી ખડી પડ્યો ગુડ્સ ટ્રેનનો ડબ્બો, જુઓ વીડિયો

754

ભરૂચના ભોલાવ રેલવે ફાટક પાસેથી એક ગુડ્સ ટ્રેનનો ડબ્બો પાટા પરથી ખડી પડ્યાની ઘટના બની હતી. આ ઘટનાના પગલે અપ-ડાઉન લાઇનના રેલવે વ્યવહારને અસર પહોંચ્યું હતું. રેલવે વ્યવહાર થોડો સમય માટે ખોરવાયો હતો. જ્યારે ઘણી ટ્રેનો સમય કરતા મોડી પડી હતી.