હું સીએમ પદનો દાવેદાર નથી : અહેમદ પટેલ - Sandesh
  • Home
  • Gujarat
  • હું સીએમ પદનો દાવેદાર નથી : અહેમદ પટેલ

હું સીએમ પદનો દાવેદાર નથી : અહેમદ પટેલ

 | 4:36 pm IST

સુરત અને ઉધનામાં અહેમદ પટેલનાં પોસ્ટરો લાગતા અને તેમાં તેમને સીએમ પદના ઉમેદવાર તરીકે ઘોષિત કરતા, અહેમદ પટેલે આ વાતનું ખંડન કરતાં કહ્યું હતું કે હું સીએમ પદનો દાવોદાર નથી. મારી સીએમ બનવાની ખોટી અફવા ફેલાવાય છે.

સુરત અને ઉધનામાં અહેમદ પટેલના સીએમ બનવા અંગે પોસ્ટરો લાગ્યા હતા. તેમાં એ વિશે લખાણ હતું. જો કે આ વાતને અહેમદ પટેલે રદિયો આપ્યો હતો.