શ્રીદેવીની બંન્ને દીકરીઓ જિમ બહાર થઇ સ્પોટ, જ્હાનવીનો હતો અલગ અંદાજ - Sandesh
  • Home
  • Photo Gallery
  • શ્રીદેવીની બંન્ને દીકરીઓ જિમ બહાર થઇ સ્પોટ, જ્હાનવીનો હતો અલગ અંદાજ

શ્રીદેવીની બંન્ને દીકરીઓ જિમ બહાર થઇ સ્પોટ, જ્હાનવીનો હતો અલગ અંદાજ

 | 4:43 pm IST

જ્હાનવી કપૂર અને ખુશી કપૂર મુંબઇમાં પોતાની જિમની બહાર સ્પોટ થઇ હતી. જ્યાં બંન્નેની સુંદરતાનો અનોખો અંદાજ જોવા મળ્યો.