આ સપ્તાહે નફો બુક કરી વેપાર કરવો હિતાવહ - Sandesh

આ સપ્તાહે નફો બુક કરી વેપાર કરવો હિતાવહ

 | 1:09 am IST

બજારોનું ભવિષ્યઃ હસમુખ પટેલ

(તા. ૫-૨-૧૮થી તા. ૯-૨-૧૮ સુધીનું) શેરબજાર : ગત્ સપ્તાહમાં જણાવ્યું હતું કે બજારમાં બંને તરફી વધઘટ જોવા મળશે અને વધઘટે બજાર મંદી તરફી રહેશે. બજેટના દિવસે જ બજારમાં મોટી વધઘટ જોવા મળી. ઉછાળે વેચવાલી આવી અને બજાર મંદી તરફી રહ્યું. મિડકેપ શેર તથા બેન્ક નિફ્ટીમાં અવારનવાર મોટી વેચવાલી આવે છે. તો હવે જોઈએ આ સપ્તાહના ગ્રહો બજારને કઈ તરફી લઈ જાય છે. આ સપ્તાહના ગ્રહયોગ જોતાં શેરબજારમાં બંને તરફી વધઘટ જોવા મળશે. સપ્તાહના આરંભે ઊંચા મથાળે મોટી વેચવાલી આવે. બજેટના કારણે કે અન્ય કારણોસર તા. ૫ બજારમાં મંદી જોવા મળે.

આ મંદીમાં નફો કરી લેવો. મંદી પણ લાંબો સમય ટકે નહીં. નીચા મથાળે સંસ્થાકીય થોડી ઘણી લેવાલી નીકળતાં સપ્તાહના મધ્યે પ્રત્યાઘાતી સુધારો જોવા મળે. આ તેજીમાં મોટું જોખમ કરવું નહીં, કારણ કે કુંભ રાશિમાં શુક્રનું ભ્રમણ બજારમાં અવારનવાર મંદી લાવે. આમ આ સપ્તાહમાં બંને તરફી વધઘટ રહે જેથી નફો બુક કરી વેપાર કરવો.

એરંડા, તેલ, તેલીબિયાં : આ સપ્તાહના ગ્રહયોગ જોતાં એરંડામાં બંને તરફી વધઘટ જોવા મળે. સપ્તાહના આરંભે એરંડામાં તેજી જોવા મળે. સ્ટોકિસ્ટોની પૂછપરછ નીકળતી જણાય. છતાંય તેજી લાંબો સમય ટકે નહીં. સપ્તાહના મધ્યે ઘરાકી ઘટતી જણાય. ખરીદીનો અભાવ રહે. આમ વધઘટે સપ્તાહના અંતે એરંડામાં મંદી જોવા મળે.

અનાજ-કઠોળ : આ સપ્તાહના ગ્રહયોગ જોતાં ઘઉં, ચોખા, બાજરી, જુવાર વગેરેમાં તેજી જોવા મળે. સ્ટોકિસ્ટોની માગ વધતી જણાય. ઘરાકી સુધરતી જણાય. સપ્તાહના અંત સુધી અનાજમાં તેજી જોવા મળે.

સોના-ચાંદી : આ સપ્તાહના ગ્રહયોગ જોતાં સોનામાં બંને તરફી વધઘટ જોવા મળે. સપ્તાહના આરંભે સોનામાં તેજી જોવા મળે. ખરીદી નીકળતી જણાય છતાં તેજી લાંબો સમય ટકે નહીં. નાણાભીડની તીવ્ર અસર કે અન્ય કારણોસર સ્થાનિક તથા દેશાવરની લેવાલીનો અભાવ રહે. આમ વધઘટે સપ્તાહના અંતે સોનામાં મંદી જોવા મળે.

રૂ-કાપડ : આ સપ્તાહના ગ્રહયોગ જોતાં રૂમાં તેજી જોવા મળે. રૂની કેટલીક સારી જાતોમાં ખરીદી સુધરતી જણાય. મિલર્સની માગ વધતી જણાય.