કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ડીએમાં બે ટકાનો વધારો - Sandesh
  • Home
  • Business
  • કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ડીએમાં બે ટકાનો વધારો

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના ડીએમાં બે ટકાનો વધારો

 | 8:09 pm IST

કેન્દ્ર સરકારે તેના કર્ચમારીઓને મોટી રાહત પહોંચતાં મોંઘવારી ભથ્થા (ડીએ)માં બે ટકાનો વધારો કર્યો છે. કેન્દ્રના આ નિર્ણયથી લાખો કર્મચારીઓ તથા પેન્શનદારોને લાભ થશે. કેન્દ્રીય કેબિનેટની બુધવારે યોજાયેલી બેઠકમાં આ અંગેના પ્રસ્તાવને બહાલી આપવામાં આવી હતી. બેઠક વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વડપણ હેઠળ યોજાઈ હતી.

અહેવાલ પ્રમાણે કેબિનેટના આ નિર્ણથી 50 લાખ કર્મચારીઓ તથા 61 લાખ પેન્શનદારોને લાભ થશે. પહેલી જાન્યુઆરી 2018થી ડીએમાં આ વધારો અમલી બનશે.
ઉગ્ર બનતી જતી મોંઘવારીમાં રાહત પહોંચાડવા માટે કેન્દ્ર સરકાર ડીએમાં વધારો કરે છે.

હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મૂળ પગારના પાંચ ટકા ડીએ આપવામાં આવે છે.