વલસાડમાં વરસાદના પાણી ભરાતાં પૂરની સ્થિતિમાં સ્થાનિકોનો રેસ્ક્યૂ - Sandesh
  • Home
  • Videos
  • વલસાડમાં વરસાદના પાણી ભરાતાં પૂરની સ્થિતિમાં સ્થાનિકોનો રેસ્ક્યૂ

વલસાડમાં વરસાદના પાણી ભરાતાં પૂરની સ્થિતિમાં સ્થાનિકોનો રેસ્ક્યૂ

 | 3:00 pm IST